Anna Iwarsson vald till ordförande

Anna Iwarsson vald till ordförande

Anna Iwarsson valdes idag till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Frågan om förändrat elitidrottsstöd debatterades flitigt och resulterade i nya förslag på förändringar som extrastämman röstade för. 

Läs mer 

Uppdaterad

av