Bidra till idrottsrörelsens utveckling

Bidra till idrottsrörelsens utveckling

Riksidrottsförbundet utlyser två forskningsuppdrag. ”Idrottsklivets organisering – en studie av hur idrottsrörelsen arbetar för att främja idrottande i utsatta områden” samt ”Idrottsrörelsen i Sveriges utsatta områden – en studie av Idrottsklivets praktiker och konsekvenser”. 

Läs mer 

Uppdaterad

av