Extrastämma för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna

Extrastämma för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna

23 januari hålls extrastämma för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. På agendan står val av ny ordförande och eventuellt ny ledamot. Stämman går att följa live via stream. 

Läs mer 

Uppdaterad

av