Förslag om elstöd − ”Det är ett bra första steg”

Förslag om elstöd − ”Det är ett bra första steg”

I Svenska kraftnäts förslag till kontantstöd för höjda elkostnader inkluderas idrottsföreningar, dock bara i södra Sverige. Stödet är välkommet, men efter pandemin är marginalerna små för föreningar över hela landet. 

Läs mer 

Uppdaterad

av