Idrottsrörelsens säkerhetsarbete

Idrottsrörelsens säkerhetsarbete

Sedan 2018 har idrottsrörelsen växlat upp det förebyggande arbetet i säkerhetsfrågor. Både genom ett utvecklat samarbete med Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra relevanta myndigheter samt genom utbildningsinsatser och stöd till specialidrottsförbund. 

Läs mer 

Uppdaterad

av