Anläggningsavgifter


Hyra av ridhuset eller uteridbana

Häst, 1 timme mellan kl. 07:00 och 22:00305 kr.
Hund, 1 timme mellan kl. 07:00 och 16:00305 kr.
Häst, 8 timmar mellan kl. 07:00 och 22:002185 kr.

Medlemskap krävs ej.

Övriga arrangemang mellan kl. 07:00 och 22:00, exempelvis större träningar eller utställning av hästar eller hundar, enligt överenskommelse.

Mejla styrelsen på [email protected] för bokningsförfrågan och offert. För heldagshyrningar (8h) eller längre behövs önskemål om hyrningen kommit in minst 1 månad innan hyrningen ska äga rum. Vid kortare hyrningar av ridhuset krävs 2 veckor innan hyrningen ska äga rum.

Övriga delar av anläggningen

Teorisal eller cafeteria 1 timmar115 kr.
Teorisal 8 timmar580 kr.
Övernattning580 kr.
Kök och cafeteria 8 timmar
(Städning utförs av hyresgästen)
580 kr.

Medlemskap krävs ej. 

Mejla styrelsen på [email protected] för bokningsförfrågan och offert.

Skåphyra i omklädningsrummen

Skåp kostnad per termin110 kr.

Medlemskap krävs för skåphyra.

Instruktörer som håller lektionsverksamhet åt NRK samt personal på NRK har rätt att utnyttja skåp utan avgift, om skåpet märks med namn.

Omärkta och/eller obetalda skåp kommer att öppnas och tömmas av NRK.

Uppstallningsavgifter

Korttidshyra

Daguppstallning
145 kr. per påbörjad dag

Dygnsuppstallning
175 kr. per påbörjat dygn

Priserna gäller per häst. Spån ingår. Foder ingår ej.

Någon annan box, spilta eller hage än den som är anvisad får inte användas.

Hyresgästen mockar ur box och/eller hage efter sig. Under uppstallningstiden ansvarar hästägaren för all skötsel och utfodring av hästen.

Mejla styrelsen på [email protected] för bokningsförfrågan och offert.

Långtidshyra

Kallhyra: 1855 kr/mån i varmt stall, 1325 kr/mån i kallt stall

I kallhyran ingår box, anläggningskort, delad hage samt utsläpp vardagar. Kostnad för hö och strö tillkommer till grundhyran, och priset fastställs av styrelsen utifrån kostnader.

Mejla styrelsen på [email protected] för bokningsförfrågan och offert.

Fakturering

Vi fakturerar månadssvis.

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröljsmålsränta enligt räntelagen. Efter två påminnelser och fortsatt utebliven betalning ansöker vi om betalningsföreläggande hos Kronofogden. 

Personer som utnyttjar NRKs anläggning utan att erlägga avgifter kan bli avstängda från NRKs anläggning samt fråntagna sina medlemskap efter beslut av styrelsen.

Uppdaterad

av