Anläggningskort


Anläggningsavgifter 2023

Anläggningskort krävs för all ridning/körning i både ridhus och på ridbana. Anläggningskortet gäller ett helt eller halvt kalenderår, januari-december eller januari-juni, juli-december. Anläggningskortet ska betalas i förskott, se info längre ned. Det kan endast betalas med faktura, ej swish.  Din häst ska vara vaccinerad.

För tillgång till ridhus utanför ord. öppettider, kontakta [email protected] 

 EnskildFamilj
Helår (12 månader, jan-dec)1530 kr1785 kr
Halvår (6 månader, jan–juni el. juli-dec)  1020 kr1275 kr
Endagskort (12 timmar)  115 kr Finns inte
   

Medlemskap 

För att lösa anläggningskort för helår eller halvår krävs medlemskap i NRK (vid familjekort krävs medlemskap för varje individuell ryttare). 

Endagskort

Löser man dagkort behöver man ej vara medlem i NRK om man är medlem i en annan förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. 

Betalning

Går endast att betala via faktura, ej swish. Anläggningskortet ska betalas i förskott, men för dig som har haft anläggningskort pågående år helår är sista betalningsdag 31/1 nästkommande år. (detta innebär inta att man kan rida på sitt kort för 2022 under januari utan att lösa ett nytt kort för 2023). Faktura skickas ut till alla som har haft anläggningskort och medlemskap förgående år. Önskar du inte att förlänga anläggningskort för helår skicka då ett mejl till [email protected] senast den 3/1 nästkommande år.

För att lösa anläggningskort mejlar ni [email protected] och anger namn, adress, telefon, mejladress samt personnummer samt vilken typ av anläggningskort och medlemskap betalningen avser. Faktura skickas ut via mejl.

NRK anslår med namn och tidsperiod vilka som har erlagt anläggningskort vid informationstavlorna i stallet.

Om man vill lösa dagkort betalar man enklast med swish till 123 552 68 27, märk med ridhuskort, namn och datum. 

Anläggningsregler

Anläggningskort för ett halvår som löses från och med den 1/1 2023 binder man sig till att medverka vid en av klubbens försäljningar samt medverka vid en arbetsdag/tävling/städdag, vid anläggningskort för ett tillkommer ytterligare en försäljning. Detta gäller inte ni som löser dagskort eller ni som löst anläggningskort innan den 1/1 2022.

Uppdaterad

av