Säkerhetsutrustning


Säkerhetsväst

Vid lektioner och träningar på ridskolan och aktiviteter i klubbens regi gäller följande angående säkerhetsväst.

Säkerhetsväst skall bäras vid hoppning, markarbete och uteritt. Det är obligatoriskt för alla under 18 år. Västen ska vara vara Level 3, CE-märkt och ha beteckningen EN 13158.

De västar som säljs med namnet ”Ryggskydd Ballistic Flex Fit Komperdell” går bra att använda vid vanlig ridning, men är alltså inte tillåtna för juniorer vid markarbete, hoppning och uteritt, då de inte uppfyller kraven.

Vid klubbtävlingar i hoppning gäller reglerna i TR III, dvs: Skyddsväst av godkänd typ ska bäras vid all ridning på tävlingsområdet, av alla ryttare fram till och med det år ryttaren fyller 18 år. Västen måste, för att användas på tävling från och med 2009, vara Level 3, CE-märkt och ha beteckningen EN 13158. 

Hjälm

Vid all ridning på ridskolan och aktiviteter på klubbens samt vid hantering av häst upptill 15 års ålder gäller följande angående hjälm.

CE-märkt ridhjälm som har tilläggsmärkning VG1 eller en hjälm märkt EN 1384 tillverkad före 4 november 2014 skall användas.

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet är EU-kommissionens avisering om en ny standard för ridhjälmar, det vill säga ny testmetod. EU-kommissionen har beslutat att den gamla standarden EN1384:2012 inte är tillräcklig. Skälet var bland annat att man ansåg att den inte uppfyllde tillkommande krav på stötupptagning. Hjälmar som testats och godkänts enligt EN1384:2012 som tillverkats före 4 november 2014 får dock fortfarande säljas.

I väntan på en ny gemensam EU-standard för provning av ridhjälmar införde förbundet övergångsregler. De innebär att CE-märkt ridhjälm som har tilläggsmärkning VG1 eller en hjälm märkt EN 1384 tillverkad före 4 november 2014 just nu räknas som ”hjälm av godkänd typ” på svenska tävlingar och för ridning på ridskolan.

Svenska Ridsportförbundets säkerhetsutskott gör under 2020 en översyn av nuvarande regler för godkänd hjälm på tävling.

Eftersom EU:s arbete med en ny standard (testmetod) för ridhjälmar, d.v.s. en ny version av EN1384, dragit ut på tiden gör säkerhetsutskottet nu en översyn över nuvarande hjälmregler.

”Vi har gjort en genomgång av de nordiska förbundens och FEI:s regler om hjälmar och har kontaktat våra danska, finska och norska kollegor för att om möjligt utarbeta gemensamma regler för godkänd ridhjälm. Vi kommer i sommar att ha ett möte med de nordiska förbunden och även utgå från FEI:s senaste anvisningar i vår översyn. Eftersom FEI inte längre godkänner hjälmar som enbart bär den gamla märkningen EN1384:2012 kommer Svenska Ridsportförbundet från 2021 sannolikt inte heller att godta dessa hjälmar på tävling.”

– Göran Dalin, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Säkerhetsutskott

Uppdaterad

av