Stalljour


Som ridande elev på Nordmalings Ridklubb blir du varje termin tilldelad två stalljoursdagar tillsammans med en annan ridelev. När ni har stalljour har ni ansvaret över hästarnas och stallets skötsel.

Innan terminsstart publiceras ett schema över vilka som har stalljour vilka helger på hemsidan och Facebook samt att detta schema mailas ut till samtliga ridelever. För att listan ska vara så jämn som möjligt försöker vi placera mer erfarna elever med de som har mindre erfarenhet.

Om eleven är under 15 år måste alltid en vuxen vara på plats vid stalljour.
Har ni förslag på ändringar och/eller förbättringar kring stalljouren meddela styrelsen på mail [email protected]
Byter ni dag med någon meddelas detta till stalljoursansvarig via telefonsamtal eller sms i så god tid som möjligt. Ni ska även skriva in bytet i stalljoursschemat som finns i stalljourspärmen i stallet. Byte kan endast ske mellan lördag och söndag. Fredagar kan bytas med fredagar.
Byt med den elev som har samma färg som du på schemat.
Varje vecka skickas ett sms med kod till nyckelskåpet som finns inne i spånrummet till vänster.
I nyckelskåpet finns nyckel till stallet, höboden och servicdelen.
Vid ev. ändringar i schemat som Ridskolan behöver göra kontaktas de berörda av stalljoursansvarig.

I stalljourspärmen som finns i stallet vid tavlan finns även information om aktuell helg och mer detaljerat vad som ska göras vid vilken tidpunkt!

Stalljouren är uppdelat på fredag, lördag och söndag och du har inte hela helgen.
Fredagar är kvällstjänst där de mer erfarna eleverna har stalljour med elever som inte haft stalljour tidigare och behöver stöd och guidning i hur sysslorna fungerar, de erfarna elever blir lite som en mentor för de nya eleverna.

Stalljoursträff
Vid träffen som är både teoretiskt och praktisk går man igenom rutiner för stalljourshelgen. På träffen finns möjlighet att ställa frågor och se var allt finns. Datum för träffen sätts ut på sociala medier, i stallet och mejl. Vill ni ha informationen på annat sätt, meddela styrelsen.

LÄNKAR OCH FILMER TILL NYTTIG INFORMATION

Hur man binder upp hästen

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/skotsel/bind-upp-hasten/

Hur man leder hästen

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/skotsel/leda-hasten/

https://www.youtube.com/watch?v=9A-oIyPfmPE
Hur man släpper ut och tar in hästar från hagen
https://www.youtube.com/watch?v=S1-_EjWnJUQ
Täcke av/på

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/skotsel/tacke-av-och-pa/

Visitering
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/skotsel/visitering/
Hästens beteende
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/beteende/ läs alla avsnitt.
Hur man mockar
https://www.facebook.com/watch/?v=448880346994668

Har du frågor eller funderingar kontakta stalljouransvarig.
Lina Dahlen [email protected]

Uppdaterad

av