Medlemsavgifter


Junior 
250 kr

Senior 
370 kr

Stödmedlem 
50 kr
Stödmedlemskap omfattar ej medlems- och olycksfallsförsäkring hos NRK.

Familjemedlemsskap 
900 kr
Giltigt för fyra personer, varav max två vuxna.


Medlemsavgift betalas per kalenderår.

För ridskoleelever faktureras medlemsavgiften på fakturan för vårterminen.

Vid betalning av medlemsavgift skall det på inbetalningen anges för- och efternamn, adress, telefon, personnummer och email adress.

På övriga familjemedlemmar skall för- och efternamn samt personnummer anges. Det är viktigt att fullständigt personnummer anges på samtliga för att NRK skall kunna söka bidrag för sin verksamhet. Om informationen inte får plats på inbetalningen kontakta kassören, [email protected] 

Observera att det inte går att betala medlemsavgifter via swish, utan det måste gå via faktura.

Uppdaterad

av