68 miljoner fördelas för att ge barn en mer meningsfull fritid

68 miljoner fördelas för att ge barn en mer meningsfull fritid

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela närmare 47 miljoner till specialidrottsförbund och 21 miljoner till RF-SISU distrikt inom ramen för Idrottsklivet. Syftet är att stärka idrottsrörelsens inkluderingsarbete och ge fler barn och unga en meningsfull fritid. 

Läs mer 

Uppdaterad

av