Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till idrott: ”Så är det inte nu”

Alla barn och ungdomar ska ha   tillgång till idrott: ”Så är det inte nu”

Idrottsklivet är idrottsrörelsens satsning för att stärka föreningsidrotten i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Yafet Lemessa, verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet, berättar om arbetet som pågår runt om i Idrottssverige där målet är att ge – alla som vill – tillgång till idrott. 

Läs mer 

Uppdaterad

av