Anna Iwarsson ny ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Anna Iwarsson ny ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Anna Iwarsson blir tillförordnad ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna efter att Karl-Erik Nilsson har meddelat att han lämnar sin post med omedelbar verkan. 

Läs mer 

Uppdaterad

av