Både plus och minus från kommittén för främjande av fysisk aktivitet

Både plus och minus från kommittén för främjande av fysisk aktivitet

Riksidrottsförbundet ser positivt på flera av förslagen från kommittén för främjande av fysisk aktivitet. Men är samtidigt tveksamma till delar som riskerar att öka den administrativa bördan och inskränka idrottsrörelsens självständighet. 

Läs mer 

Uppdaterad

av