”Beskrivs som ovärderliga”

”Beskrivs som ovärderliga”

Idrottsrörelsen gör stor nytta för våra äldre. Bland annat upplever pensionärer som är med i förening mindre ensamhet och mer mening. Men de äldre kan också ge massor tillbaka till idrotten. – Det finns en bred kompetens som de kan utnyttja för att hjälpa föreningen, säger Susanna Geidne, universitetslektor i idrottsvetenskap och docent i folkhälsovetenskap. 

Läs mer 

Uppdaterad

av