En seger för hela idrottsrörelsen

En seger för hela idrottsrörelsen

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en idrottsturnering inte utgör en turisttjänst och river också upp underinstansernas avgörande i målet. 

Läs mer 

Uppdaterad

av