Genomlysning efter visselblåsning klar

Genomlysning efter visselblåsning klar

Efter att en visselblåsning inkommit till Riksidrottsförbundet beslutade Riksidrottsstyrelsen att den behövde hanteras genom en extern genomlysning, då den gällde förtroendevalda i Riksidrottsförbundets organisation. Nu är genomlysningen klar. 

Läs mer 

Uppdaterad

av