Idrottsrörelsens inkluderingsarbete växlar upp

Idrottsrörelsens inkluderingsarbete växlar upp

Idrottsrörelsen förstärker insatserna för att nå fler barn och ungdomar i de områden Polismyndigheten benämner som utsatta områden. 15 specialidrottsförbund deltar i satsningen. 

Läs mer 

Uppdaterad

av