Imponerande ökning av engagerade idrottsföreningar i Rörelsesatsning i skolan

Imponerande ökning av engagerade idrottsföreningar i Rörelsesatsning i skolan

Riksidrottsförbundet har sammanställt resultatet för utvecklingen av Rörelsesatsning i skolan 2022 på nationell nivå. Baserat på RF-SISU distriktens arbete med skolor och idrottsföreningar har antalet idrottsföreningar ökat med 83 procent och antalet medverkande skolor med drygt 12 procent, jämfört med 2021. 

Läs mer 

Uppdaterad

av