Införande av Fritidskortet är framflyttat

Införande av Fritidskortet är framflyttat

I april 2023 fick fem myndigheter i uppdrag av regeringen att förbereda införandet av ett fritidskort för barn och unga i åldern 8–16 år. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att lämna förslag på kriterier för vilka aktiviteter som ska omfattas och vilka avgifter som fritidskortet ska kunna användas till. Preliminärt har införandet flyttats fram till 2025. Just nu pågår myndigheternas arbete med att ta fram den digitala tjänsten och att ta beslut om kriterier. 

Läs mer 

Uppdaterad

av