Könsuppdelad träning – en gammal vana?

Könsuppdelad träning – en gammal vana?

Sättet vi tränar och tävlar på förändras hela tiden. I dag talas det allt oftare om könsmixade träningsgrupper. Frågeställningen: delar vi upp barn i pojk- och flickgrupper av ren tradition? 

Läs mer 

Uppdaterad

av