Ökad kunskap för en mer jämlik idrott

Ökad kunskap för en mer jämlik idrott

Riksidrottsförbundet har utvecklat ytterligare metoder för att bättre förstå barn- och ungdomsidrotten och vilka målgrupper som idrotten når och inte når. Underlagen ger förbund förutsättningar att rikta insatserna tydligare framåt. 

Läs mer 

Uppdaterad

av