Pilotprojekt resulterade i minskade utsläpp

Pilotprojekt resulterade i minskade utsläpp

Ett pilotprojekt för att minska klimatpåverkan minskade koldioxidutsläppen i dubbelt så snabb takt i förhållande till vad som krävs för att uppnå Parisavtalet. 

Läs mer 

Uppdaterad

av