Renoveringsbehovet växer – utan anläggningar stannar idrotten

Renoveringsbehovet växer – utan anläggningar stannar idrotten

Både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning inför framtiden. Behoven växer för varje dag men genom att renovera och bygga om på rätt sätt kan fler målgrupper attraheras och fler barn och ungdomar idrotta. 

Läs mer 

Uppdaterad

av