Rörelsesatsning i skolan når fler och fler barn hittar till idrottsföreningar

Rörelsesatsning i skolan når fler och fler barn hittar till idrottsföreningar

1 160 skolor i 203 kommuner deltog i Rörelsesatsning i skolan under 2022 vilket är en ökning med 12 procent. Arbetet genomförs i samarbete med RF-SISU distrikten och där skolorna samverkade med 901 idrottsföreningar med verksamhet inom 64 idrotter. 

Läs mer 

Uppdaterad

av