EU-domstolen skakar om den europeiska idrottsmodellen

EU-domstolen skakar om den europeiska idrottsmodellen

Idag har EU-domstolen förkunnat dom i tre för idrottsrörelsen principiellt viktiga mål. Målen är komplicerade och domarna behöver analyseras noggrant innan det är möjligt att bedöma konsekvenserna för idrotten i Europa och Sverige. 

Läs mer 

Uppdaterad

av