Europas idrottsministrar vill skydda den europeiska idrottsmodellen

Europas idrottsministrar vill skydda den europeiska idrottsmodellen

Tillsammans med 25 andra idrottsministrar i EU uppmanar socialminister Jakob Forssmed EU-kommissionen att följa upp ministerrådets resolution från 2021 om att värna den europeiska idrottsmodellen. 

Läs mer 

Uppdaterad

av